Καλῶς ἤλθατε στὸν δικτυακὸ τόπο τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων

Ὁ Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων (=ΣΩΒ) εἶναι ἐπιστημονικὸ σωματεῖο μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρα- κτῆρα, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1899 ἀπὸ τὸν Δημήτριο Βικέλα καί, μέχρι σήμερα, ἔχει συμπληρώσει 120 χρόνια συνεχοῦς καὶ δημιουργικῆς λειτουργίας.

Σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό του, κύριος σκοπὸς τοῦ ΣΩΒ εἶναι ἡ διάδοση γνώσεων μὲ στόχο τὴν μόρφωση τοῦ λαοῦ. Ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἐπιδιώχθηκε μὲ δραστηριότητες σὲ δύο κυρίως τομεῖς: στὶς ἐκδόσεις βιβλίων καὶ στὴν ἐκπαίδευση. Σήμερα ὁ ΣΩΒ ἔχει ἐπεκτείνει τὶς δραστηριότητές του στὴν σύγκληση ἐπιστημονικῶν συνεδρίων, στὴν ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὴν ὑποστήριξη πολιτιστικῶν φορέων στὸ ἐσωτερικό.

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐτίμησε δύο φορὲς τὸν ΣΩΒ γιὰ τὴν προσφορά του στὰ γράμματα καὶ τὸν πολιτισμό: τὸ 1939 μὲ τὸ ἀργυρὸ μετάλλιο γιὰ τὰ 40 χρόνια του, καὶ τὸ 1999 μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια του. Τὰ γραφεῖα τοῦ ΣΩΒ, τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο καὶ ἡ Βιβλιοθήκη του στεγάζονται σὲ χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τῆς Σεβαστοπουλείου Ἐργατικῆς Σχολῆς ἐπὶ τῶν ὁδῶν Π. Κυριακοῦ 24 καὶ Κοτυαίου 2 στοὺς Ἀμπελοκήπους. Οι ἐκδόσεις τοῦ ΣΩΒ, ὅπως καταγράφονται στὸν σχετικὸ Τιμοκατάλογο, διατίθενται στὰ γραφεῖα του καὶ σὲ βιβλιοπωλεῖα.

Δημήτριος Βικέλας.
Ἱδρυτὴς καὶ πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου.
Ἔργο Γ. Ροϊλοῦ.