Αἰσώπου Μῦθοι (Ἐπιλογὴ -Ἔμμετρη ἀπόδοση – Ἀρχαῖο κείμενο – Εἰκονογράφηση)

ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐπιλογὴ-Ἔμμετρη Ἀπόδοση
Χρονολογία Εκδόσεως: 2000 (Γ΄ἔκδοση)
Σελίδες: 311
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 24
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-7133-80
 
Περιγραφή
 Στὸν παρόντα τόμο ἐπιχειρεῖται ἔμμετρη ἀπόδοση τῶν μύθων τοῦ Αἰσώπου, οἱ ὁποῖοι συνοδεύονται ἀπὸ εἰκονογράφηση. Παράλληλα παρατίθεται τὸ πρωτότυπο κείμενο.