Βήματα στὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴ Ζωὴ

ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009
Σελίδες: 240
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 124
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-48-6
 
Περιγραφή
 Τὸ βιβλίο περιέχει τὰ κείμενα ἕντεκα ὁμιλιῶν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Φυσικῆς καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Λουκᾶ Χριστοφόρου μὲ κύριο θέμα τὴν ἐπιστήμη, τὴν ἐνέργεια, τὶς ἀξίες καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς κοινωνίας. Τὸ πρῶτο μέρος ἀφορᾶ στὸ πρῶτο σωματίδιο τοῦ μικρόκοσμου, τὸ ἡλεκτρόνιο, καὶ τὶς βασικὲς ἀντιδράσεις του μὲ τὴν ὕλη. Τὸ δεύτερο ἑστιάζει σὲ καίριας σημασίας θέματα ποὺ συνδέουν τὴν ἐπιστήμη μὲ τὴν ὑπόλοιπη γνώση καὶ τὴν κοινωνία. Στὸ τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας ἐπεκτείνεται ἀκόμη περισσότερο στὶς σχέσεις τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ ἐπιστήμονα μὲ τὴν κοινωνία καὶ ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξη ἐπιστημονικῶν ἐρωτημάτων πέραν τῶν σημερινῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης.