Βιβλιογραφία τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 (Αὐτοτελῆ ἔργα 1821-1986)

ΣΩΖ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1987 (ἀνατ. 2003)
Σελίδες: 372
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 18
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN:
 
Περιγραφή

Βιβλιογραφία τοῦ ὑπὲρ τῆς Ἀνεξαρτησίας Ἀγῶνος, ποὺ περιλαμβάνει 3.500 τίτλους αὐτοτελῶν ἐργασιῶν δημοσιευμένων κατὰ τὴν περίοδο 1821-1986.