Βιβλιογραφία τῶν Ἑλληνικῶν Μεταφράσεων τῆς Ξένης Λογοτεχνίας ΙΘ΄- Κ΄ αἰ. Τόμος Δεύτερος (1901-1950)

Κ. Γ. ΚΑΣΙΝΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2013
Σελίδες: νβ΄+ 594
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 138
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 60,00 €
ISBN: 978-960-8351-67-7
 
Περιγραφή