Γεράσιμος Β΄Παλλαδᾶς, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (± 1625/30-1714). Ὁ βίος καὶ τὸ συγγραφικόν του ἔργον

ΕΛΕΝΗΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΑΛΤΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2006
Σελίδες: 480
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 102
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-8351-26-Χ
 
Περιγραφή