Δημήτριος Βικέλας. Πατριώτης συγγραφέας καὶ Κοσμοπολίτης. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ πρώτου προέδρου τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς.

ANDREAS MORBACH, μετάφραση Ἀννέτε Φώσβινκελ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009
Σελίδες: 430
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 120
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 978-960-8351-44-8
 
Περιγραφή
 
 
 

Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Δημητρίου Βικέλα, τοῦ πρώτου προέδρου τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Δημήτριος Βικέλας ἤλπιζε, πρὶν ἀκόμα τελεστοῦν οἱ ἀγῶνες, σὲ ἁπτὰ ὀφέλη γιὰ τὴν Ἑλλάδα: βελτίωση τῶν ὑποδομῶν καί, ὡς πιθανὸ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τουριστῶν, γενικὴ βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητας καὶ ἀποκατάσταση τοῦ πληγωμένου διεθνοῦς κύρους τῆς χώρας. Ἐν ὄψει τῆς τέλεσης τῶν ἀγώνων, ὁ πιὸ διακαής του πόθος ἦταν νὰ σταματήσουν οἱ κομματικὲς ἔριδες μεταξὺ τῶν συμπατριωτῶν του γιὰ τὶς ἑβδομάδες ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ὀλυμπιακὴ πρεμιέρα.