Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων. Διαδρομὴ μιᾶς ἑκατονταετίας 1899-1999

ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΛΙΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1999
Σελίδες: 418
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 76
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-7133-78-1
 
Περιγραφή

Ἡ μελέτη αὐτὴ παρακολουθεῖ βῆμα πρὸς βῆμα τὴν ἱστορία τοῦ Συλλόγου στὴν διαδρομὴ τῶν ἑκατὸ χρόνων τῆς ζωῆς του. Βασικοὶ ἄξονες τῆς πορείας στὴν ἔρευνα καὶ τὴν σύνθεση ἦταν οἱ δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου στὸν ἐκδοτικὸ καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα, ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἰδεολογία τῶν ἐπιλογῶν καὶ ἡ ἀπήχησή τους στὴν κοινωνία, αὐτὲς οἱ ἴδιες οἱ ἐκδόσεις, καὶ τὰ δρῶντα πρόσωπα τῆς ἱστορίας.