Διὰ τὸν σύνδεσμον τοῦ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μείζων Ἑλληνισμὸς καὶ Ἑλληνικὰ Γράμματα στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. Ἄγνωστες Ἐκθέσεις πρὸς τὸν ΣΩΒ γιὰ τὸ Α΄ Ἐκπαιδευτικὸ Συνέδριο τοῦ 1904

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2010
Σελίδες: 452
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 131
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 978-960-8351-54-7
 
Περιγραφή

Ὡς ἐπίκεντρο τῆς πραγματείας εἶναι τὸ “Πρῶτον ἐν Ἑλλάδι Ἐκπαιδευτικὸν Συνέδριον” ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς 31 Μαρτίου ἕως 4 Ἀπριλίου 1904 μὲ πρωτοβουλία τῶν Δημ. Βικέλα καὶ Γ. Δροσίνη, τοῦ Προέδρου, δηλαδή, καὶ τοῦ Γραμματέα, ἀντίστοιχα, τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων (ΣΕΓ) καὶ τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου “Παρνασσός”. Δημοσιεύονται ἄγνωστα ὑπομνήματα καὶ Ἐκθέσεις γιὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς περιφέρειες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης. Στὸν τόμο περιλαμβάνονται ἐπίσης ἄγνωστα στοιχεῖα γιὰ ἐκπαιδευτήρια τοῦ παροικιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.