Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ Γεωγραφικὰ καὶ Σφαιρικὰ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΟΤΑΡΑ, Ἐπιμέλεια Πέτρου Ροβίθη - Ἑλένης Λιβανίου Ροβίθη
Χρονολογία Εκδόσεως: 2010
Σελίδες: 288
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 127
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-51-6
 
Περιγραφή

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ποὺ ἐκδόθηκε στὸ Παρίσι τὸ 1716 ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο συγκροτημένο ἔργο Γεωγραφίας καὶ Σφαιρικῆς Ἀστρονομίας μετὰ τὴν ἀρχαιότητα. Συγγραφέας του ὁ Χρύσανθος Νοταρᾶς, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων (1707-1731), ὁ ὁποῖος φέρεται ὡς ὁ πλέον καταρτισμένος Ἕλληνας τῆς ἐποχῆς του, τόσο στὶς θεωρητικὲς ὅσο καὶ στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ τότε ἔκαναν τὰ πρῶτα ἀλλὰ μεγάλα βήματα πρὸς τὶς σύγχρονες κατευθύνσεις. Τὸ ἔργο αὐτό, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ πολλοὺς λογίους, συνέβαλλε στὴν διάδοση σημαντικῶν γνώσεων στοὺς φιλομαθεῖς νέους στοὺς ὁποίους ἀπευθύνεται.