Εἰσαγωγὴ στὴν Τέχνη, Τόμος Α΄ (Ἀρχιτεκτονικὴ – Πλαστική)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1987
Σελίδες: 259
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 19
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-7133-19-6
 
Περιγραφή

Ἡ Εἰσαγωγὴ αὐτὴ ἀναφέρεται εἰδικὰ στὶς εἰκαστικὲς τέχνες, δηλαδὴ στὴν ἀρχιτεκτονική, τὴν γλυπτικὴ καὶ τὴν ζωγραφική. Οἱ τέχνες αὐτὲς καὶ οἱ ὑποδιαιρέσεις τους ἐξετάζονται σὰν μορφὲς στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο, δηλαδὴ στὴν παρουσία καὶ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά τους καὶ στὴν ἱστορική τους ἐξέλιξη. Ἐπίσης, συζητοῦνται οἱ παλιὲς διακρίσεις Καλῶν καὶ ὄχι Τεχνῶν, Μηχανικῶν καὶ Ἐλευθερίων Τεχνῶν, Ὡραίων καὶ Πρακτικῶν, Ὑψηλῶν καὶ Ταπεινῶν Τεχνῶν, Καλῶν καὶ Ἐφαρμοσμένων Τεχνῶν. Τέλος στὸν τόμο αὐτὸ δίνεται ἔμφαση στὴν διακρίβωση τοῦ ἰδιαίτερου χαρακτήρα τοῦ ἔργου τέχνης κάθε περιόδου πρὸς διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη στὴν ἐπαφή του μὲ αὐτό.