Εἰσαγωγὴ στὴν Τέχνη, Τόμος Β΄ (Ζωγραφικὴ – Χαρακτικὴ – Σχέδιο)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1988 (ἐπαν. 2000)
Σελίδες: 320
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 23
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 960-7133-01-3
 
Περιγραφή

Ὁ τόμος ἀναφέρεται στὴν ζωγραφική, τὸ σχέδιο καὶ τὴν χαρακτική, στὶς ἰδιομορφίες τους, τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὶς ἐκφραστικές τους δυνατότητες. Τέχνη τῆς ἐπιφάνειας ἡ ζωγραφικὴ ἔχει σὰν ἀφετηρία τὸ σχέδιο. Τὸ σχέδιο σὰν ἀφετηρία καὶ σὰν μέσο ἔχει καὶ ἡ χαρακτικὴ σὲ ὅλες τὶς τεχνικές της. Στὰ κεφάλαια τῆς ζωγραφικῆς γίνεται μία ἐπισκόπηση στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο. Συζητοῦνται οἱ σχέσεις της μὲ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν γλυπτική, τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ οἱ ἰδιομορφίες της. Σημειώνεται ὁ πολυφωνικὸς χαρακτήρας της, τὰ εἴδη της, οἱ θεματογραφικὲς περιοχές της. Γιὰ τὶς γραφικὲς τέχνες, τὶς διάφορες τεχνικὲς τῆς χαρακτικῆς, ἀναφέρονται τὰ εἰδικὰ προβλήματά τους, ἰδιαίτερα αὐτὰ τῆς πρωτοτυπίας καὶ τὴς γνησιότητάς τους. Τὶς γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ζωγραφική, τὸ σχέδιο καὶ τὴν χαρακτικὴ τὶς ἀκολουθεῖ μία ἐπισκόπηση τῶν μεγάλων κατακτήσεών τους

κυρίως τῆς ζωγραφικῆςσὲ διάφορες περιόδους τῆς ἱστορίας, ἀπὸ τὶς χαρακτηριστικὲς μορφὲς τῆς τέχνης τῶν σπηλαίων ἕως τὶς πρωτοποριακὲς καὶ πειραματικὲς ἀναζητήσεις τῆς έποχῆς μας, ἰδιαίτερες ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό τους κατακτήσεις μεγάλων δημιουργῶν-δασκάλων της.