Η ΜΕΛΕΤΗ, Περίοδος Β΄, Τόμος Α΄

Χρονολογία Εκδόσεως: 2004
Σελίδες: 476
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 1
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 1105-1051
 
Περιγραφή
 • Μποτουροπούλου Ἰφιγ., Ὁ Βικέλας καὶ ἡ νεοελληνικὴ γραμματεία
σσ. 7-14
 • Ἀθανασοπούλου Β., Ὁ Βικέλας ὡς λογοτέχνης
σσ. 15-30
 • Κασίνη Κ., Ὁ Δημήτριος Βικέλας καὶ ἡ γλῶσσα
σσ. 31-53
 • Λινάρδου Π., Ὁ Βικέλας καὶ οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες
σσ. 54-83
 • Μητσάκη Καρ., Ὁ Βικέλας καὶ ἡ ταξιδιωτικὴ ἐντύπωση
σσ. 84-109
 • Παπακώστα Γ., Δημήτριος Βικέλας. Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων
σσ. 110-123
 • Τζιόβα Δημ., Ὁ Βικέλας τῆς ἀποδημίας: ἀναμνησιολογία καὶ χαρακτηρολογία
σσ. 124-142
 • Χατζηιωάννου Μαρίας-Χριστίνας, Ὁ Δημήτριος Βικέλας καὶ ὁ παροικιακὸς ἑλληνισμὸς στὴν Ἀγγλία
σσ. 143-163
 • Ἀντωνίου Δαυίδ, Ἀπόπειρες συσσωματώσεως τῶν Ἑλλήνων ἐκπαιδευτικῶν (1865-1904)
σσ. 164-207
 • Νικολοπούλου Ἀγγελικῆς, Ἡ διηγηματογραφία τοῦ Δημητρίου Βικέλα καὶ ἡ ἀπήχησή της
σσ. 208-219
 • Τόσκα-Κάμπα Σούλας, Ὁ λαογράφος Δημ. Λουκόπουλος καὶ ἡ συνεργασία του μὲ τὸν Σύλλογο πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων
σσ. 220-227
 • Φωτιάδου Ἀνδρονίκης, ὁ Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων ὡς ἐκπαιδευτικὸς σύμβουλος τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους
σσ. 228-236
 • Μποτουροπούλου Ἰφιγ., Οἱ γαλλικὲς μεταφράσεις τῶν ἐκδόσεων τοῦ ΣΩΒ
σσ. 237-251
 • Κωστίου Αἰκατ., Τὸ εἰρωνικὸ πρόσωπο καὶ προσωπεῖο τοῦ Δημητρίου Βικέλα. Μερικὲς πρῶτες σκέψεις
σσ. 252-263
 • Χαραλαμπάκη Χριστοφ., Ἡ συμβολὴ τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων στὴν μελέτη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
σσ. 264-274
 • Μπαμπούνη Χάρη, Τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων «Ἡ Μελέτη» (1907-1912)
σσ. 275-312
 • Μαμώνη Κυριακῆς, Θεματογραφία βυζαντινὴ στὶς ἐκδόσεις τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων
σσ. 313-325
 • Σουλογιάννη Εὐθ., Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου ἀρωγοὶ τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων
σσ. 326-335
 • Μπελιᾶ Ἑλένης, Ὁ Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων καὶ οἱ νεοελληνικὲς ἱστορικὲς σπουδὲς
σσ. 336-354
 • Τωμαδάκη Βασ., Οἱ γλωσσικὲς ἰδέες τοῦ Δ. Βικέλα καὶ ὁ Γρ. Ξενόπουλος
σσ. 355-368
 • Γκλαβᾶ Σωτ., Ὁ Βικέλας καὶ ἡ παιδεία
σσ. 369-399
 • Πιτσινέλη Γεωργ., Ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ 1891 τοῦ ἀπὸ Φιλιππουπόλεως μητροπολίτου Κοζάνης Φωτίου πρὸς τὸν Δημ. Βικέλα
σσ. 400-438