Θρακικὰ Μελετήματα

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΜΩΝΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2004
Σελίδες: 532
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 90
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-8351-04-9
 
Περιγραφή

Τὰ ἐπανεκδιδόμενα κείμενα ἐμπίπτουν στὴν κατηγορία δημοσιευμάτων προσκειμένων στὴν ἱστορία ἀπὸ τοῦ 8ου ἕως ἀρχὲς 20οῦ αἰῶνα. Ἡ ἀνάλυση καὶ ἑρμηνεία, αὐτῶν τῶν θρακικῶν ἀναδημοσιευμένων συγγραφῶν, ἀντιμετωπίζεται ὡς σύνολο ἐπιμέρους μελετημάτων. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν χρονικότητα ἀνακινοῦνται μερικὰ θέματα πολὺ ἐνδιαφέροντα, διότι ὁριοθετοῦν καὶ διαφωτίζουν ζητήματα εὐρύτερα καὶ θεμελιώδη γιὰ τὴν ἑρμηνεία θέσεων ἐσφαλμένων ἢ ποικίλων ἐλλειπῶν στοιχείων, μεταξὺ τῶν ὁποίων δὲν ὑπάρχει συσχέτιση, ἀλλὰ δημιουργεῖται ἕνας πρῶτος πυρήνας ἀλήθειας.