Καλλιρρόη Παρρέν. Ἡ συνετὴ ἀπόστολος τῆς γυναικείας χειραφεσίας. Ἡ Ζωὴ καὶ τὸ Ἔργο

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2012
Σελίδες: 720
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 139
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 35,00€
ISBN: 978-960-8351-63-9
 
Περιγραφή

Ἡ Καλλιρρόη Παρρέν, παρὰ τὸ ξενικό της ἐπώνυμο, ἦταν ἀκραιφνὴς Ἑλληνίδα, καταγόμενη ἀπὸ τὸ γένος Σιγανοῦ καὶ ἀπὸ τὸ "ξακουσμένο νησὶ τῆς Κρήτης", ὅπως μὲ ὑπερηφάνεια δήλωνε ἡ ἴδια στὸ Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ Παρισιοῦ τὸ ἔτος 1889. Ἔγινε, ὅμως, γνωστὴ μὲ τὸ ἐπώνυμο τοῦ γαλλο-ἀγγλικῆς καταγωγῆς συζύγου της Ἰωάννη Παρρέν, ὅπως ἦταν τότε ὁ νόμος καὶ τὸ ἔθιμο. Ἡ πρώτη ἐπιτυχημένη γυναίκα δημοσιογράφος καὶ ἐκδότρια τῆς Ἑφημερίδος τῶν Κυριῶν (1887-1917), ἠ Καλλιρρόη Παρρὲν ἔζησε σὲ μιὰ ἐποχὴ σημαντικῶν κοινωνικῶν ζυμώσεων. Ἡ ἴδια ὑπῆρξε ὑπεύθυνη γιὰ τὶς πρῶτες κοινωνικὲς καὶ θεσμικὲς ἀλλαγὲς τὶς σχετικὲς μὲ τὴ θέση τῆς γυναίκας στὸν ἐκπαιδευτικὸ, ἐργασιακὸ καὶ οἰκογενειακὸ χῶρο. Ἦταν ἡ γυναίκα ποὺ ἔθεσε ἐπὶ τάπητος τὸ "γυναικεῖο ζήτημα" καὶ ἀνάγκασε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ τὸ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ τὸ κουβεντιάσει.