Κοινὰ γλωσσικὰ στοιχεῖα στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη καὶ στὴ Νέα Ἑλληνικὴ

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2003
Σελίδες: 142
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 89
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 960-8351-02-2
 
Περιγραφή