Κωνσταντῖνος Δημητρίου Σχινᾶς (1801-1857)

ΘΑΝΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1998
Σελίδες: 382
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 68
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 960-7133-69-2
 
Περιγραφή

Στὴν ἐργασία αὐτὴ ἐπιχειρεῖται ἡ μελέτη καί, ὡς ἕναν ἐφικτὸ βαθμό, ἡ κωδικοποίηση ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Κωνσταντίνου Δημητρίου Σχινᾶ (1801-1857), τοῦ πρώτου Πρύτανη καὶ πρώτου Καθηγητῆ σὲ ἕδρα τῆς Ἱστορίας στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου στὴν Ἀθήνα καὶ συνάμα πρώτου ἀνώτατου διδακτηρίου στὸν χῶρο τῆς "καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς"