Λόγοι Ἑκατονταέτηροι

ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1959
Σελίδες: 130
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Δημοσιεύονται ἑπτὰ “Ἑκατονταέτηροι Λόγοι” (Σανταρόζα, Μεσολόγγι, Φαβιέρος, Ναυαρῖνον, Ἅστιγξ, Μάνη, Πολυάραβος), ποὺ ἐξεφωνήθησαν κατὰ τὸν ἐπίσημον ὑπὸ τοῦ Κράτους ἑορτασμὸν (1925) τῆς Ἑκατονταετηρίδος σπουδαίων ἱστορικῶν γεγονότων τοῦ Ἀγῶνος) ἀπὸ τὸν Σ. Κουγέα, πρόεδρον τοῦ ΣΩΒ (1954-1963). Ὁ Κουγέας ἀφιερώνει τὸ βιβλίο αὐτὸ στὸν Γεώργιο Δροσίνη γιὰ τὸ δημιουργικὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὀργανωτικό του δαιμόνιο.