Μελέτες γιὰ τὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ (Ἑνετοκρατούμενη καὶ Τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα καὶ Κύπρος)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2002
Σελίδες: 434
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 84
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 960-7133-91-9
 
Περιγραφή

Ἀναδημοσίευση 15 μελετῶν τοῦ συγγραφέως γιὰ τὴν μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ σὲ βελτιωμένη ἔκδοση μὲ ἐμπλουτισμὸ τοῦ εἰκαστικοῦ ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ καὶ παράθεση πινάκων σύμφωνα πρὸς τὴν χρονολόγηση τῶν ἔργων. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν σπουδῶν τῆς μεταβυζαντινῆς τέχνης μεταπολεμικὰ στάθηκε ἀρκετὰ μονόπλευρη, τοποθετήθηκε δηλαδὴ στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος ἡ Κρητικὴ Σχολὴ ζωγραφικῆς, ἀφοῦ μάλιστα τὸ ἀρχειακὸ ὑλικὸ τῆς Βενετίας μέσα ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καὶ ἡ ἐν γένει ἀνάπτυξη τῶν σπουδῶν γύρω ἀπὸ τὴν Κρητικὴ Ἀναγέννηση ἦλθε νὰ ἀνατρέψει τὶς ἕως τότε γνώσεις γιὰ τὴν ζωγραφική αὐτή. Ἐπίκεντρο λοιπὸν καὶ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἡ Κρητικὴ Σχολὴ, ἀλλὰ σὲ διαπλοκὴ μὲ ὅ,τι συμβαίνει στὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό, λατινοκρατούμενο ἢ τουρκοκρατούμενο ἢ τῆς Διασπορᾶς, προκειμένου νὰ διευρυνθεῖ τὸ ὀπτικὸ πεδίο τοῦ ἐρευνητῆ.