Μουσική, χορὸς καὶ εἰκόνα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΟΥΛΑΚΗ-ΒΟΥΤΥΡΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2000
Σελίδες: 153
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 30
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-08-0
 
Περιγραφή

Οἱ ἀπεικονίσεις τῆς νεοελληνικῆς μουσικῆς τὸν 18ο καὶ 19ο αἰ. μέσα ἀπὸ τὰ χαρακτικά, σχέδια καὶ ἔργα ζωγραφικῆς τῶν Εὐρωπαίων περιηγητῶν τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἀποτελοῦν πλούσιο εἰκονογραφικὸ ὑλικό. Οἱ εἰκόνες περιέχουν καὶ μεταδίδουν ἀρκετὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ μουσικὴ καὶ τὸν χορὸ καὶ συνδέονται μὲ τὸν τρόπο ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι "εἶδαν" καὶ ἀντιμετώπισαν τὸν νεοελληνικὸ πολιτισμὸ ἐκείνη τὴν ἐποχή. Ὁ ἔλεγχος τῆς σχέσης τοῦ δημιουργοῦ μιᾶς εἰκόνας μὲ τὸ βιβλίο ποὺ εἰκονογραφεῖ, ὁ ἔλεγχος τῆς σχέσης τῆς εἰκόνας μὲ τὸ κείμενο ποὺ τὴ συνοδεύει, καθὼς καὶ ἡ ἔρευνα τῶν προτύπων ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν δημιουργία μιᾶς παράστασης εἶναι τὰ βασικὰ στοιχεῖα μελέτης τοῦ τόμου αὐτοῦ.