Παραλειπόμενα. Ἐπιφυλλίδες στὴν ἐφημερίδα Καθημερινὴ γιὰ τὴν τέχνη, τὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμὸ (1952-1962)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Α. ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2008
Σελίδες: 296
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 116
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 18,00 €
ISBN: 978-960-8351-40-0
 
Περιγραφή

Δοκίμια ποὺ δημοσιεύτηκαν στὴν ἐφημ. Καθημερινὴ τὴν δεκαετία 1952-1962 καὶ τὰ θέματά τους σχετίζονται κυρίως μὲ τὴν τέχνη, τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ προβλήματα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορικῆς πορείας. Στὰ κείμενα ὁ συγγραφέας ἀσχολεῖται μὲ τὰ προβλήματα θεωρίας τῆς σύγχρονης τέχνης, μὲ τὶς μορφὲς τῆς τέχνης γιὰ τὸ νόημα τῆς ἱστορίας, μὲ τὰ προβλήματα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, μὲ τὸ κοσμοθεωρητικὸ περιεχόμενο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης, μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας στὴν ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ἱστορία καὶ μὲ σύγχρονα προβλήματα ἱστορίας καὶ γεωγραφίας ἢ καὶ ἀποσπασματικότητος τῆς σύγχρονης τέχνης.