ΠΕΑΝ (1941-1945). Πανελλήνιος Ἕνωσις Ἀγωνιζομένων Νέων

ΕΥΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2004 (2005 β΄ ἔκδ.)
Σελίδες: 374
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 91
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-8351-05-7
 
Περιγραφή

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Ἀγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ) ἀναγνωρίστηκε τὸ 1949 ὡς Ἐθνικὴ Ὀργάνωσις Πληροφοριῶν καὶ Δολιοφθορᾶς (ΕΟΠΔ), μὲ χρονικὰ ὅρια δράσης ἀπὸ τὴν 1η Ὀκτωβρίου 1941 ἕως τὴν 12η Μαρτίου 1945. Ὡς ἀναγνωρισμένα μέλη της καταχωρίστηκαν 119 ἄτομα, ἐνῶ ἄλλα 268 ἀπορρίφθηκαν λόγω ἔλλειψης ἐπαρκοῦς τεκμηρίωσης (σύνολο 387), στὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν οἱ 36 νεκροὶ τῆς ὀργάνωσης, καθὼς καὶ ἕνας ἀπροσδιόριστος ἀριθμὸς ἀτόμων ποὺ εἴτε δὲν θέλησαν νὰ μποῦν στὴν διαδικασία τῆς ἀναγνώρισης, εἴτε ἀναγνωρίστηκαν σὲ ἄλλες ὀργανώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπίσης συνδέονταν.

Τὸ βιβλίο ἀναφέρεται στὴν δράση τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς καθ' ἑαυτῆς. Σὲ πρῶτο πλάνο βρίσκονται οἱ ἀγῶνες, οἱ στόχοι, οἱ πολιτικὲς θέσεις τῆς ἴδιας τῆς ΠΕΑΝ.