Ρήγας Βελεστινλῆς

Λ. Ι. ΒΡΑΝΟΥΣΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1963 (ἀνατ. 1996)
Σελίδες: 176
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-54-4
 
Περιγραφή

Ἀνήσυχος καὶ φιλομαθὴς ἀπὸ μικρός, μὲ πνευματικὰ χαρίσματα, ὁ Ρήγας μελετοῦσε τὸν κόσμο, τὰ βιβλία καὶ τὴ ζωή. Ἐνστερνιζόταν τὰ νέα μηνύματα ποὺ ἔστελνε ἡ “φωτισμένη” Εὐρώπη τοῦ καιροῦ του καὶ γοητευόταν μὲ τὴ δόξα τῶν ἀρχαίων προγόνων. Ὁ Βρανούσης καταγράφει ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Ρήγα, τὶς σπουδές του, τὰ ταξίδια του, τὸν κύκλο τῶν συντρόφων του καὶ τὴν ἀλληλογραφία του, τὶς πρωτοβουλίες του σὲ σχέση πρὸς τὴν πατρίδα του καὶ τέλος, κάνει ἰδιαίτερη μνεία στὴν πνευματική του δραστηριότητα.