Στέφανος Ξένος. Σκηνὲς ἀπὸ τὸ δρᾶμα τοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση (1821-1894). Β΄Ἔκδοση.

Ζέφυρου Καυκαλίδη
Χρονολογία Εκδόσεως: 2013
Σελίδες: 630
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 141
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-66-0
 
Περιγραφή

Γόνος πατμιακῆς οἰκογένειας ποὺ διακρίθηκε στὸν μέγα τῆς Ἑλλάδος ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα, ὁ Στέφανος Ξένος ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες φυσιογνωμίες τοῦ 19ου αἰῶνα. Συγγραφέας, ἐφοπλιστής, βιομήχανος, ἐκδότης, διπλωμάτης ὀ Στέφανος Ξένος καθόρισε μιὰ ὁλόκληρη ἐποχή, αὐτὴ τοῦ ἀναγεννώμενου ἑλληνισμοῦ. Γεννήθηκε τὴν ἡμέρα ποὺ ξέσπασε ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821, μεσουράνησε στὸ Λονδῖνο ὅταν οἱ Ὠκεάνιες Δυνάμεις γονάτιζαν τὴν Ρωσία στὸν Κριμαϊκὸ Πόλεμο καὶ πέθανε λίγους μῆνες μετὰ τὴν πτώχευση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τρία χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ταπεινωτικὴ ἧττα τοῦ 1897 ἀπὸ τὴν Τουρκία.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζει σκηνὲς ἀπὸ τὸ διαλεκτικὸ δρᾶμα ποὺ παίχθηκε μεταξὺ ἑνὸς ἰδιοφυοῦς πατριώτη ἀφ' ἑνὸς καὶ ἀφ' ἑτέρου ἑνὸς ἔθνους ποὺ προσπαθοῦσε νὰ συγκροτήσει ἀνεξάρτητο καὶ αὐτόνομο κράτος. Ἡ ζωὴ τοῦ Στέφανου Ξένου ὑπῆρξε ἕνα κομμάτι τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1894.