Στὰ Ἴχνη τῆς Οὐτοπίας. Τὸ «Φιλελληνικὸν Παιδαγωγεῖον» Σύρου καὶ ἡ προτεσταντικὴ ὁμογενοποίηση τῆς Οἰκουμέ­νης κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα

Ἀντώνη Σμυρναίου
Χρονολογία Εκδόσεως: 2006
Σελίδες: 462
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 106
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 18,00 €
ISBN: 960-8351-30-8
 
Περιγραφή

Ὁ συγγραφέας κατανέμει τὸ ἐνδιαφέρον του σὲ τρία πλαισιωτικὰ ἐπίπεδα γιὰ νὰ ἀναλύσει τὸ βασικό του μέλημα, δηλ. τὴν λειτουργία καὶ τὴν ἀπήχηση τοῦ "Φιλελληνικοῦ Παιδαγωγείου". Τὸν ἐνδιαφέρουν οἱ προτεσταντικὲς κινήσεις καὶ ἐπιδιώξεις στὸν κόσμο κατὰ τὸν κρίσιμο 19ο αἰῶνα, καθὼς καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸ νεοσύστατο ἑλληνικὸ κράτος, ἰδιαίτερα στὴν Ἑρμούπολη.