Σχεδίασμα περὶ τῶν τοπωνυμικῶν καὶ ἀνθρωπωνυμικῶν σπουδῶν ἐν Ἑλλάδι 1833-1962

ΔΙΚΑΙΟΥ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2005
Σελίδες: 360
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 97
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-8351-15-4
 
Περιγραφή