Σύντομος ἱστορία τῆς Κύπρου

ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1956 (ἀνατ. 1997)
Σελίδες: 190
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-64-1
 
Περιγραφή

Παρουσιάζεται ἡ ἱστορία τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου μέχρι τὴν ἀγγλικὴ κυριαρχία στὸ νησί. Ἡ οἰκονομική, πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς Κύπρου, ἡ γλωσσικὴ κατάσταση, τὰ τοπωνύμια, οἱ μεγάλοι εὐεργέτες καὶ ἐθνομάρτυρες, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγωνιστικὴ διάθεση καὶ εὐψυχία τῶν Κυπρίων ἀποτελοῦν τὰ σημαντικώτερα θέματα τοῦ βιβλίου.