Τὰ τετράδια ἀναγνώσεων τοῦ Δημητρίου Βικέλα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου - Μαρίας Βαλάση
Χρονολογία Εκδόσεως: 2001
Σελίδες: 328
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 79
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-7133-87-0
 
Περιγραφή

Τὰ κείμενα ποὺ ἐκδίδονται ἀποτελοῦν γιὰ τὴν νεοελληνικὴ γραμματεία -ὅσο τουλάχιστον γνωρίζουμε- unica. Ἀπαιτοῦν, συνεπῶς, ἰδιαίτερη μέριμνα καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐκδοτικὴ παρουσίαση καὶ ὡς πρὸς τὸν σχολιασμό.