Τρεῖς Ἄνθρωποι, τόμος 2ος, Δημήτριος Μ. Βικέλας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2008
Σελίδες: 636
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 118
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-42-4
 
Περιγραφή

Ὁ τόμος αὐτὸς ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κατορθώματα τῆς νεοελληνικῆς προσωπογραφίας. Ὁ συγγραφέας εἶχε στὴν διάθεσή του τὸ σύνολο τοῦ ἔργου τοῦ Βικέλα (ἐκδεδομένου καὶ ἀνεκδότου) καὶ τὸ τεράστιο ἀρχεῖο του, τὰ ὁποῖα κατόρθωσε μὲ γνώση καὶ ὑπομονὴ νὰ τιθασεύσει ἔτσι ὥστε νὰ ὑπηρετήσουν τὴν μέθοδο καὶ τὸν σκοπό του, δηλαδὴ τὴν συγχρονικὴ παρακολούθηση τῆς φυλογένειας καὶ τῆς ὀντογένειας τοῦ ἀτόμου καὶ νὰ καταλήξει μὲ τὸν κριτικὸ ἀπολογισμὸ καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς συγκεκριμένης φυσιογνωμίας.