Τρεῖς Ἄνθρωποι, τόμος 3ος, Πέτρος Ε. Πρωτοπαπαδάκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2011
Σελίδες: 618
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 136
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 978-960-8351-60-8
 
Περιγραφή

Στὸ ἐν λόγω σύγγραμμά του ὁ Ἀλέξ. Οἰκονόμος παρακολουθεῖ τὴν πορεία τοῦ Π. Πρωτοπαπαδάκη ἀπὸ τὰ πρῶτα παιδικά του βήματα στὸ χωριὸ ὅπου εἶδε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, στὴν Ἀπείρανθο τῆς Νάξου. Ἡ ἐξιστόρηση τοῦ βιογράφου εἶναι συναπραστική, καθὼς ἐπενδύει τὰ στοιχεῖα του μὲ λογοτεχνικὴ δεξιότητα, τὴν ὁποία ὡς προσωπογράφος ἔχει ἀναγάγει σὲ ζηλευτὴ περιωπή.