Τὰ διδακτικώτερα πορίσματα τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Τόμος Β΄

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1980
Σελίδες: 438
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή
 
 

Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιλαμβάνονται, ἐκτὸς τοῦ γενικοῦ προλόγου, εἰδήσεις καὶ κρίσεις ἀναφερόμενες κατὰ ἀνεξάρτητα κεφάλαια στὶς περιόδους τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σκοπὸς τοῦ συγγραφέα ἦταν νὰ συνθέσει ἕνα εὐσύνοπτο ἱστορικὸ ἐγχειρίδιο, στὸ ὁποῖο νὰ περιλάβει τὰ οὐσιώδη συμπεράσματα περὶ τῆς πολιτικῆς σκέψης καὶ τῆς ἱστορικῆς δράσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ δεύτερος τόμος ἀναφέρεται στὸν νεώτερο ἑλληνισμό.