Τὰ σατιρικὰ δημοτικὰ τραγούδια

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2000
Σελίδες: 422
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 75
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 960-8106-17-6
 
Περιγραφή

Περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς ἐπὶ μέρους κεφάλαια: Εἰσαγωγή, Τὰ κείμενα. Ι. Σατιρικὰ ἀνδρῶν-γυναικῶν. ΙΙ. Σατιρικὰ γερόντων. ΙΙΙ. Σατιρικὰ κληρικῶν. IV. Σατιρικὰ ζῴων. V. Σατιρικὰ ποικίλα. Ἡ μουσική. Ι. Μουσικολογικὲς παρατηρήσεις. Σὲ κάθε κατηγορία τραγωδιῶν προηγεῖται εἰσαγωγικὸ σημείωμα στὸ ὁποῖο γίνεται λόγος καὶ γιὰ τὴν βιολογία (λειτουργία) τῶν τραγουδιῶν, ἐνῶ ἡ συνεξέταση λόγου καὶ μουσικῆς συντελεῖ στὴ βαθύτερη κατανόηση τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ. Συγκεκριμένα οἱ μουσικολογικὲς παρατηρήσεις μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὴ βάση γιὰ μιὰ εὐρύτερη καὶ λεπτομερέστερη ἔρευνα τῶν ἑλληνικῶν σατιρικῶν τραγουδιῶν.