Τὰ Χειρόγραφα τῆς Μονῆς Ρουσάνου τῶν Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικὸς

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009
Σελίδες: 736
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 126
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 35,00 €
ISBN: 978-960-8351-50-9
 
Περιγραφή