Τὸ Μετοχικὸ Ταμεῖο Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Ἱστορικὸ Χρονικὸ – Κριτικὴ Ἀνάλυση –Νομοθεσία)

ΚΩΝ. Ξ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1987
Σελίδες: 260
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 20
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή
 

Στόχος τῆς μελέτης εἶναι ἡ σύντομη πληροφόρηση τῶν μετόχων τοῦ Ταμείου, ὡς πρὸς τὴν σταδιοδρομία τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου ἀπὸ τὴν σύστασή του μέχρι τέλους τοῦ ἔτους 1981 καὶ ποιά ἦταν ἡ πιθανὴ προοπτικὴ γιὰ ἐξέλιξη καὶ πορεία.