Τὸ Ναυτικὸν τοῦ ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος καὶ ἡ δρᾶσις τῶν πυρπολικῶν

Κ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ἀντιναυάρχου
Χρονολογία Εκδόσεως: 1968
Σελίδες: 152
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 20Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Σκοπὸς τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς ἦταν ἡ μελέτη καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν ὑποκειμενικῶν καὶ ἀντικειμενικῶν παραγόντων ποὺ προκάλεσαν τὴν γένεση, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν δρᾶση τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ κατὰ τὸν σκληρὸ ὀκταετῆ πόλεμο τοῦ 1821-1829. Στὸ α΄μέρος τοῦ βιβλίου προβάλλεται ἡ ἀναβίωση τῆς ναυτιλίας τοῦ ὑπόδουλου λαοῦ κατὰ τὸν ιη΄ αἰ., ἡ ὁποία κατὰ κύριο λόγο ὀφείλεται στὸ τοῦ Ἕλληνα, ἡ ψυχικὴ καὶ ὑλικὴ προπαρασκευή του καὶ ἡ κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως μὲ τὰ πρῶτα κατὰ θάλασσα γεγονότα. Στὸ β΄ μέρος ἀναλύεται ἡ δρᾶση τῶν πυρπολικῶν κατὰ ναυμαχίες στὸν ὑπὲρ τῆς Ἀνεξαρτησίας Ἀγῶνα καὶ ἡ τακτικὴ χρησιμοποιήσεώς τους ἔτσι ὅπως υἱοθετήθηκε κατὰ περίπτωση.