Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Νικολάου-Σοφοκλῆ Καλούτση (1848-1896)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009
Σελίδες: 308
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 125
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-49-3
 
Περιγραφή

Ἡ ἔκδοση τοῦ ἡμερολογίου συνιστᾶ συμβολὴ στὴν πολιτισμικὴ ἱστορία τοῦ 19ου αἰῶνα. Σὲ αὐτὸ προβάλλονται, μὲ λιτὸ καὶ ἀπέριττο τρόπο, ἡ προσωπικότητα, ἡ κοινωνικὴ δράση καὶ ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ ἀνδρὸς καθὼς καὶ ἡ συγκρότηση τοῦ οἰκογενειακοῦ, συγγενικοῦ καὶ εὐρύτερου κοινωνικοῦ του περιβάλλοντος.