Φιλοσοφία τῶν ἀξιῶν – πλατωνικὴ καὶ μετα­πλατωνικὴ διανόηση

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΝΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2000
Σελίδες: 264
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 78
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN:
 
Περιγραφή

Οἱ ἀξίες, εἴτε ὡς ὄντα βιούμενα εἴτε ὡς βιωματικὰ πλάσματα, συνιστοῦν κέντρα ἔντονου ἐνδιαφέροντος, κέντρα ἔλξεως γιὰ τὴν συνείδηση, ποὺ ἀναφέρεται σὲ αὐτὰ ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ τὰ ἐκτιμήσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ βιώσει τὸ περιέχομένο τους ἀφομοιώνοντάς το ἡ ἴδια. Οἱ ἀξίες δηλαδή, ὡς ὄντα δυναμικά, ἐκπέμπουν πρὸς κάθε κατεύθυνση μιὰν ἔντονη ἀκτινοβολία ποὺ ὑποκαθιστᾶ τὴν ἴδια τους τὴν κίνηση πρὸς τὴν συνείδηση ἡ ὁποία, μὲ τὴν σειρά της φέρεται πρὸς αὐτές. Ἡ συνείδηση συνδυάζει τὸ ἑκάστοτε κέντρον ἐνδιαφέροντός της πρὸς τὴν ἀντίστοιχην ἀξία, στὴν ὁποία θὰ τὸ ἀναγάγει ὥστε νὰ στηρίξει ὄχι μονάχα βιωματικῶς, ἀλλὰ καὶ θεωρητικῶς, τὴν ἐπιλογή της. Ἡ πλατωνική, ἡ μεταπλατωνικὴ καὶ ἡ πατερικὴ φιλοσοφία εἶναι ἀπὸ τὰ βασικὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου, ὅπως καὶ ἡ σχέση φιλοσοφίας καὶ γλώσσας.