Φλαμανδικὲς ἐπιδράσεις στὴ Μεταβυζαντινὴ Ζωγραφική, Β΄ τόμος

ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2006
Σελίδες: 402
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 101
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 960-8351-18-9
 
Περιγραφή

Ἡ ἀνἰχνευση καὶ ὁ ἐντοπισμὸς τῶν φλαμανδικῶν ἐπιδράσεων στὴν μεταβυζαντινὴ τέχνη παραμένει βασικὴ ἐπιδίωξη στὸν τόμο αὐτό. Ὁ σχετικὸς προβληματισμὸς διευρύνεται στὰ ἑξῆς πεδία: α΄) στὰ θωράκια Ἐκκλησιῶν τῶν Κυκλάδων, β΄) καὶ γ΄) σὲ ζωγραφικὰ ἔργα καὶ σχέδια ἄγνωστων καλλιτεχνῶν. Στὴ συνέχεια διερευνῶνται τὰ σχετικὰ θέματα στὶς βιογραφίες καὶ ἐργογραφίες τοῦ Ἐμμανουὴλ Σκορδίλη καὶ τοῦ Ἠλία Μόσκου. Ἡ συμβολὴ τῶν ζωγράφων αὐτῶν, ὅπως καὶ τοῦ Θ. Πουλάκη, στὴν υἱοθέτηση καὶ χρήση φλαμανδικῶν χαλκογραφιῶν στὴν σύνθεση τῶν ἔργων τους εἶναι σημαντικὴ καὶ κυρίαρχη καλλιτεχνικὴ τάση στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 17ου αἰ. στὶς Κυκλάδες καὶ τὰ Ἑπτάνησα.