Ἀλέξανδρος N. Μαυροκορδᾶτος

EMM. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1982
Σελίδες: 218
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 6
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN:
 
Περιγραφή

Ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πηγῶν γενικὴ ἐπισκόπηση τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἀναμφισβητήτως ἕνας ἐκ τῶν κυριωτέρων παραγόντων τοῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας καὶ τῶν φωτισμένων θεμελιωτῶν τῆς νέας Ἑλληνικῆς Πολιτείας.