Ἀνέκδοτα κείμενα

ΕΡΜΑΝΝΟΥ ΛΟΥΝΤΖΗ, Εἰσαγωγὴ καὶ Σχόλια Ντ. Κονόμου
Χρονολογία Εκδόσεως: 1962
Σελίδες: 142
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 12Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή
Ὁ Ἑρμάννος Λούντζης εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες μορφὲς τῆς νεοελληνικῆς γραμματείας, πρόδρομος τῶν ἱστορικῶν ἐρευνῶν καὶ μελετῶν, τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ζητήματος καὶ τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, ἱστοριογράφος ἀντικειμενικὸς μὲ ἀξιοπρόσεκτες λογοτεχνικὲς ἀρετές, ποὺ ἐμφανίζονται σ’ ἕναν εὐρύτερο κύκλο ἐργασιῶν, φιλολογικῶν, παιδαγωγικῶν, μελετημάτων, μυθιστορημάτων καὶ μεταφράσεων, καὶ κυρίως στὴν αὐτοβιογραφία καὶ ἀλληλογραφία του. Στὸ βιβλίο αὐτὸ δημοσιεύεται ἡ αὐτοβιογραφία του καὶ ἐκλογὴ ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία του, ἀπὸ αὐτόγραφα κείμενα τοῦ Ἑρμάνου Λούντζη.