Γεώργιος Τερτσέτης. Ἀνέκδοτα κείμενα

ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1959
Σελίδες: 136
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Δημοσιεύονται τὰ ἑξῆς ἀνέκδοτα κείμενα τοῦ Γεωργίου Τερτσέτη:

«Παραδόσεις» Δημοσίου Δικαίου (πρόκειται γιὰ ἀπόσπασμα τῶν πρώτων ἀνεκδότων «παραδόσεων Δημοσίου Δικαίου»ποὺ ἔκανε ὁ Τερτσέτης στὸ Ἀναγνωστήριο τῆς Βουλῆς ἀπὸ τὶς 3 Μαΐου ἕως τὰ τέλη Ἰουλίου τοῦ 1853), 4) Λόγος γιὰ τὴν γλῶσσα (στὸ πλαίσιο τῶν ὁμιλιῶν στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς), 5) Πρόγραμμα Διαγωνισμοῦ (ἡ ἐργασία αὐτή, χαρακτηριστικὴ προσφορὰ στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς δημοτικῆς καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα καὶ τελευταῖα κείμενα τοῦ Τερτσέτη, προοριζόταν γιὰ τὸν Σύλλογο Ἑλληνικῶν Γραμμάτων μὲ τὴν εὐκαιρία ἑνὸς διαγωνισμοῦ καὶ χρονολογεῖται μεταξὺ τοῦ 1872 καὶ τοῦ 1874), 6) Κολοκοτρώνης (ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Κολοκοτρώνη ἀπὸ τὸν Τερτσέτη ἐπρόκειτο νὰ δημοσιευθεῖ στὴν ἔκδοση τῶν Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, ἀλλὰ ἡ ἔκδοση δὲν πραγματοποιήθηκε), 7) Λόγος τῆς 25ης Μαρτίου 1874 (πρόκειται γιὰ ἱστορικὸ ντοκουμέντο, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Πλαπούτα καὶ ἐγκωμιάζει τὴν μνήμη τοῦ Πολυζωΐδη), 8) Ὄνειρο τοῦ Σκιπίωνος (μετάφραση ἀπὸ τὰ λατινικά).

1) Λόγος στὸ στρατόπεδο τοῦ Μύτικα (ὁ λόγος αὐτὸς διαβάστηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ Μύτικα τὴν ἄνοιξη τοῦ 1828), 2) Παρεναιτικὸ γράμμα στὸν Δημήτρη Μπότσαρη (τὸ κείμενο αὐτὸ ἀπευθύνεται στὸν Δημ. Μπότσαρη, τὸν γιὸ τοῦ Μάρκου, ὅταν ἑτοιμαζόταν νὰ ταξιδέψει στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ σπουδάσει τὴν πολεμικὴ τέχνη μ’ ἔξοδα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκου τοῦ Α΄), 3)