Ἀναμνήσεις

Παναγιώτη Παυλούρου
Χρονολογία Εκδόσεως: 2014
Σελίδες: 304
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 143
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 978-960-8351-70-7
 
Περιγραφή

Οἱ Ἀναμνήσεις, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἀναφέρονται στὶς σπουδές του καὶ ἰδιαίτερα στην πανεπιστημιακή του μετεκπαίδευση στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ταυτίζονται μὲ τὴν ἐκπαιδευτική του σταδιοδρομία, ποὺ γι' αὐτὸν ὑπῆρξε σκοπὸς ζωῆς. Γι' αὐτὸ ἀποτελοῦν τὸ "Ὁδοιπορικὸ" στὸν χῶρο (ὅλη σχεδὸν ἡ ἑλληνικὴ ἐπαρχία) καὶ στὸν χρόνο (βαλκανικοὶ πόλεμοι, μεσοπόλεμος, κατοχή, ἐμφύλιος) ἑνὸς Ἕλληνα δασκάλου εὐφυοῦς καὶ σκεπτομένου, μὲ στέρεα γενικὴ μόρφωση καὶ ὄχι μονομερῆ ἐξειδίκευση, δραστήριου καὶ πρακτικοῦ, μὲ τὸ χάρισμα τοῦ ἄμεσου, μεστοῦ καὶ εὐθύβολου προφορικοῦ λόγου, καὶ ἀργότερα ἑνὸς ἐμπνευσμένου προϊσταμένου-ἐπιθεωρητῆ μὲ ἡγετικὲς ἱκανότητες, ποὺ μὲ ἐπιμονὴ καὶ ἀγωνιστικότητα ἀφοσιώθηκε στὴν δημιουργία ἑνὸς νέου προοδευτικοῦ σχολείου στὴν