Ἀντιφεγγίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2022
Σελίδες: 152
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 178
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 14,00 €
ISBN: 978-618-5683-04-7
 
Περιγραφή

Τὸ ἕως σήμερα ἄγνωστο, στὸ σύνολό του, νεανικὸ βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη, μὲ τίτλο Ἀντιφεγγίδες (1895), τὸ ὁποῖο ἀπόκειται, σὲ χειρόγραφη μορφή, στὸ ἀρχεῖο τοῦ συγγραφέα, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἑλληνικὰ δείγματα ποίησης γραμμένης σὲ πεζό. Περιέχει δώδεκα ἐκτενῆ καὶ μὲ συμπαγῆ ὑφολογικὴ ἑνότητα πεζὰ ποιήματα, ποὺ κινοῦνται στὸ κλίμα τοῦ παρνασσισμοῦ, τοῦ συμβολισμοῦ καὶ τοῦ αἰσθητισμοῦ, μὲ ἔντονα παγανιστικὰ θεματικὰ στοιχεῖα. Στὶς Ἀντιφεγγίδες, ἔργο ποὺ ἐνσωματώνει περισσότερο τὴν ἁρμονία, τὸν ρυθμὸ καὶ τὴ μουσικὴ ὑποβολή, σὲ σύγκριση μὲ τὰ νεοελληνικὰ δείγματα πεζόμορφων ποιημάτων τῆς ἐποχῆς, ὁ συγγραφέας φιλοδοξεῖ νὰ ἀνασυστήσει καὶ νὰ ὑμνήσει τὸ πνεῦμα τῆς ἔνδοξης ἀρχαιότητας, σ’ ἕναν χορὸ ἀπὸ θεούς, νύμφες καὶ ἀλλεπάλληλες μεταμορφώσεις, ὅπου διαπλέκονται ταυτόχρονα παλιὲς κερκυραϊκὲς ἱστορίες καὶ παραδόσεις μὲ λεξιλόγιο ἔντονα λυρικὸ καὶ ἀπόηχους νιτσεϊκούς. Οἰ Ἀντιφεγγίδες κινοῦνται στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ὅπου ἡ ἱστορία συναντᾶ τὴ μυθολογία ὑπὸ τὴν ἄγουρη, ἀλλὰ γεμάτη σφρίγος, ποιητικὴ πένα ἑνὸς συγγραφέα ποὺ σύντομα θὰ προσχωρήσει στὸν κοινωνικὸ ρεαλισμὸ ἐξελισσόμενος σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους πεζογράφους μας. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ὡς ἐνδιάμεσος σταθμὸς ἀνάμεσα στὴν ἱστορικοῦ τύπου ποιητικὴ ἀφήγηση καὶ τὴ ρεαλιστικὴ πεζογραφία εἶναι σημαντικό, γιατί τροποποιεῖ ὡς ἕνα βαθμὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοτόκη, φωτίζοντας περισσότερο τὴν ποιητική του πτυχή.