Ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση στὴν αὐτοτέλεια. Στερεότυπες εἰκόνες γυναικῶν στὸ πεζογραφικὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη

ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2007
Σελίδες: 570
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 111
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 978-960-8351-35-6
 
Περιγραφή

Ἡ διατριβὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ καρπὸ μελέτης καὶ ἔρευνας γύρω ἀπὸ τὸ πεζογραφικὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ἡ φεμινιστικὴ προσέγγιση τοῦ ἔργου τοῦ Θεοτόκη ἀποσκοπεῖ στὸν ἐντοπισμὸ καὶ στὴν ἐξέταση τῶν λογοτεχνικῶν εἰκόνων τῆς γυναίκας, οἱ ὁποῖες ἀποκαλύπτουν τὴν θέση της στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία καὶ τὶς προσπάθειες χειραφέτησής της κατὰ τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα.