Ἁγίου Γερασίμου Παλλαδᾶ Ἅπαντα

Εἰσαγωγὴ - Κριτικὴ Ἔκδοση: Ἑλένης Σ. Χατζόγλου-Μπαλτᾶ δ.φ.
Χρονολογία Εκδόσεως: 2014
Σελίδες: 278
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 18,00 €
ISBN: 978-960-8351-68-4
 
Περιγραφή

Ὁ ἅγιος Γεράσιμος Παλλαδᾶς (περ. 1630-1714) γεννήθηκε στὴν Κρήτη καὶ σταδιοδρόμησε ὡς δάσκαλος καὶ ἱερωμένος σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλλάδας. Διετέλεσε μητροπολίτης Καστορίας καὶ Ἀδριανουπόλεως καὶ στὴν συνέχεια ἐξελέγη πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, θέση στὴν ὁποία παρέμεινε ἐπὶ εἴκοσι δύο συναπτὰ ἔτη. Διακρίθηκε γιὰ τὸ ποιμαντικὸ καὶ διοικητικό του ἔργο, ἐνῶ ἀναδείχθηκε ἔξοχος ἱεροκύρηκας καὶ συγγραφέας. Ἐτελεύτησε ὁσιακῶς στὴν Ἱερὰ Μ. Μονὴ Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους.

Τὸ συγγραφικό του ἔργο ὑπῆρξε πλούσιο καὶ πολυσχιδές. Ὁ πρῶτος αὐτὸς τόμος τῶν "Ἁπάντων" του διαιρεῖται σὲ δύο μέρη. Τὸ πρῶτο περιέχει πληροφορίες ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου καὶ ἀποτελεῖ ἱστορικὴ βιογραφία ποὺ ἀναπαριστᾶ τὴν ἐποχὴ καὶ προβάλλει τὴν δράση του. Στὸ δεύτερο μέρος ἐκδίδεται κριτικῶς τμῆμα ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικούς του λόγους, ποὺ ἐπελέγησαν μὲ κοινὸ γνώρισμα τὸ ἠθικο-διδακτικό τους περιεχόμενο.