Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Η΄, Σύμμικτα

Δημητρίου Βικέλα, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου
Χρονολογία Εκδόσεως: 1997
Σελίδες: 63
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 63
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-61-7
 
Περιγραφή