Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 9ος. (Σύμμικτα Α΄: Ὠφέλιμα δημοσιεύματα: Αἱ μέλισσαι, Αἱ ὄρνιθες, Τὸ ψάρευμα, Συλλογαὶ φυσικῆς ἱστορίας, Οἱ τυφλοί, Ὁ κυνηγός, Σκοπευτικὴ ἄσκησις τοῦ ἔθνους)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολ. ἐπιμ. Γιάννη Παπακώστα
Χρονολογία Εκδόσεως: 2001
Σελίδες: 490
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 58Η
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 960-7133-92-7
 
Περιγραφή