Ἐθνολογικὰ – Λαογραφικά, Τόμος Α΄

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1997
Σελίδες: 264
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 64
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN:
 
Περιγραφή

Συγκεντρώνονται 17 μελετήματα, ἀναφερόμενα κυρίως σὲ θέματα συνδεόμενα μὲ τὴν Ἐθνολογία καὶ τὸν λαϊκὸ πολιτισμὸ, τὸ ἀντικείμενο δηλ. τῆς Λαογραφίας τῆς χώρας μας καὶ τῶν πρὸς βορρᾶν γειτονικῶν μας Βαλκανικῶν λαῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης. Ἡ βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση ποὺ προσφέρει τὸ βιβλίο ἐξυπηρετεῖ τὴν ἐθνολογικὴ καὶ λαογραφικὴ ἔρευνα στὸν βαλκανικὸ χῶρο καὶ καθιστᾶ δυνατὴ τὴν συγκριτικὴ μελέτη ὁμοίων ἢ ἀναλόγων ἀντιστοίχων τῶν λαῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης στοιχείων εἰς τοὺς λαογραφικοὺς κλάδους τῶν μνημείων τοῦ λόγου, τῶν ποικίλων ἐθίμων καὶ τῶν δημιουργημάτων τῆς λαϊκῆς τέχνης.