Ἐθνολογικὰ – Λαογραφικά, Τόμος Β΄

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1998
Σελίδες: 376
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 67
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-66-8
 
Περιγραφή

Τὸ λαογραφικὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου εἶναι διάφορο, μὲ ἀναφορὲς στὴν λαϊκὴ λατρεία, στὴν κοινωνικὴ ὀργάνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν περίοδο τῆς δουλείας τοῦ Ἔθνους, στὴν ζωὴ τῶν Ἑλλήνων κλεφταρματολῶν μὲ βάση τὰ τραγούδια τους, στὰ ἔθιμα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τόπο σὲ τόπο. Τέλος, στὸν τόμο αὐτὸ ὑπάρχουν καὶ θέματα, ὅπως Ἡ Σερβικὴ ἐπανάστασις καὶ οἱ Ἕλληνες, Αἱ πρὸ τοῦ 1821 Ἑταιρεῖαι καὶ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, τὰ ὁποῖα εῑναι ἱστορικοφιλολογικὰ μελετήματα, ὄχι μόνον ἐπιστημονικοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος.