Κείμενα Λογοτεχνικὰ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Ἐκλογή, Πρόλογος, Εἰσαγωγικὰ σημειώματα, σχόλια Κλέωνος Β. Παράσχου
Χρονολογία Εκδόσεως: 1963
Σελίδες: 244
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 13Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

 

Ἀνθολογία ἀπὸ τὰ δημοσιευμένα ἔργα τοῦ Ἴωνος Δραγούμη καὶ ὅλα σχεδὸν τὰ μελετήματα καὶ τὰ ἄρθρα ποὺ γράφτηκαν γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνουν τὰ λογοτεχνικὰ γραπτά του, ἐνῶ περιλαμβάνεται στὴν ἔκδοση αὐτὴ ἕνα διήγημα

  

«Οἱ Σφουγγαράδες» καὶ ἕνα μελέτημα (μὲ μορφὴ ἐπιστολῆς) γιὰ τὸν «Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου». Παράλληλα, δημοσιεύονται ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ «Ἡμερολόγιό» του καὶ ἐλάχιστα γράμματά του μὲ χαρακτῆρα πολιτικό. Τέλος, ἡ ἀνθολογία συμπληρώνεται ἀπὸ σύντομη βιβλιογραφία.